Bli medlem

Medlemsförmåner

Som medlem i Sällskapet Malte blir du inbjuden och får medlemsrabatt till våra evenemang, vi håller bland annat ölprovningar, ölresor, bryggeribesök, pubrundor och andra ölrelaterade arrangemang. Du får dessutom vår medlemstidning Humlebladet hem i brevlådan flera gånger på år, vi arrangerar också Malmö Öltipspromenad, Malmö Beer Week och Maltes Hembrygdsfestival.

Hur blir jag medlem?

Vi har två olika medlemskap:
• Enskilt medlemskap – 200kr per år.
• Hushållsmedlemskap – 300kr per år för ett helt hushåll.

Medlemskapet gäller ett år från betalningsdatumet, medlem blir du genom att sätta in pengarna på Bankgiro 561-5638 eller betala till Swish 123 213 87 41 och tänk på att ange namn och adress för de personer medlemskapet gäller eller fyll i formuläret nedan om det inte får plats i meddelandefältet. För att vara medlem i Sällskapet Malte krävs att du är minst 20år.

När betalning är gjord, skicka ett mail till medlemsregister@sallskapetmalte.se med:

Namn
Adress
Telefonnr
Födelsedata
Vid hushållsmedlemsskap, namn på resterande i medlemsskapet.

Test av nytt system

Medlemsvillkor

Personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Läs mer om GDPR och vilka skyldigheter föreningar har gällande personuppgiftshantering på dataskyddsinspektionens hemsida.
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress och födelsedata. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Sällskapet Malte är personuppgiftsansvariga för behandling av de personuppgifter som sker inom ramen för Sällskapet Maltes verksamhet.

Vilka uppgifter samlar vi in

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap. Det kan också röra sig om bilder och videofilmer från våra aktiviteter.

Varför behöver Sällskapet Malte samla in uppgifterna och vad används dom till.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap direkt hos oss. Men även för att göra informationsutskick för olika aktiviteter. Vid anmälan till aktiviteter behöver vi också en del uppgifter. Bilder och videoklipp används för publicering på hemsida, facebook, instagram och ibland tidningar efter samtycke. Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Sällskapet Malte delar inte dina personuppgifter med andra, förutom när vi har ett avtal med en tredje part.

Hur länge vi sparar uppgifterna och varför

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Läs mer på:
https://www.datainspektionen.se/

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på medlemsregister@sallskapetmalte.se