Om Malte

Sällskapet Malte är en ideell förening som bildades hösten 1986 och som idag har nära 300 medlemmar, vi verkar för att främja ölkulturen genom att aktivt ta till vara och sprida kunskap om öl.

Verksamhet
Vår verksamhet utgörs i huvudsak av ölprovningar, pubrundor och ölresor för våra medlemmar, vi arrangerar även ölprovningar och ”ölskola” för krogar och företag. Dessutom arbetar vi för att påverka krogar i Skåne i positiv riktning när det gäller utbud och priser. För att ytterligare sprida ölintresset ger sällskapet ut en medlemstidning, Humlebladet, som kommer ut upp till tre gånger om året. Första fredagen varje månad har vi medlemspub på någon pub i Malmö.

Kontaktuppgifter
info@sallskapetmalte.se

Organisationsnummer: 802437-9698