Valberedningen

Johan Perup
sammankallande
Li Johansson
Anja Perup