Valberedningen

Johan Perup
sammankallande
Eva-Lou Gustafsson
Li Johansson