Pubguiden

Vi i Sällskapet Malmö har en ambition att skapa en pubguide för Malmö och andra andra skånska städer. Vi har tidigare haft en liknande guide som tryckts i ett behändigt fickformat. Vi kommer här att samla samtliga våra pubguider, på plats nu är guiden för Malmö.