Humlebladet

Humlebladet är huvudorgan för Sällskapet Malte, tidningen ges ut upp till tre gånger per år och skickas ut gratis till sällskapets medlemmarna. Önskar du komma i kontakt med vår redaktör för Humlebladet, skicka in eventuella artiklar eller göra förfrågningar angående tidningen fyll i vårt formulär på sidan Kontakt. Önskar du eller ditt företag annonsera i Humlebladet läs mer på Annonsera i Humlebladet.

Adress
Humlebladet
c/o Per Lindholm
Bankogårdsgatan 52
256 55 HELSINGBORG
e-post: humlebladet@sallskapetmalte.se

Ansvarig Utgivare
Lisa Snellström
070-535 46 66
lisa.snellstrom@sallskapetmalte.net